گالری عکس

بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر - اسفند 1389 - تئاتر شهر