گالری عکس

کنسرت زمان که می گذرد - شهریور 1393 - تالار وحدت - عکس از کوروش جوان