درباره خنیا

بیوگرافی

فاروق کسمایی

خواننده

(1333، نوشهر)

ردیف‌های آوازی را از سال 63 تا 67 نزد نصرالله ناصح‌پور و سپس به مدت دو سال در رادیو نزد کریم صالح عظیمی فرا گرفت. تاکنون با گروه‌های موسیقی فردوسی، بشارت، سارنگ، هجران، مهرو و مهرآور کنسرت‌هایی در ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و غنا اجرا کرده است. او با گروه خنیا همکاری مستمر داشته است. از کسمایی آلبوم «بلور مهتاب» (از ساخته‌های خودش و با تنظیم سامان احتشامی) منتشر شده است.